Nieuwsbrief van het bestuur

21 mei 2022


Nieuwsbrief van het bestuur mei 2022 

Notulen ledenvergadering 2022. De notulen van de ledenvergadering staan online. Dit heeft even geduurd, wij hebben recentelijk pas weer overleg gehad waarin de notulen door het bestuur zijn vastgesteld. Daarna kan dit ter inzage voor de leden worden geplaatst. Je kunt ze vinden achter het inloggedeelte op de website bij tabblad info voor leden.

Nieuwe penningmeester. Zoals ook al gemeld op de ledenvergadering stopt Olger als penningmeester. We zijn op zoek gegaan naar een vervanger en daarin zijn we inmiddels geslaagd.
Diana Wilzing neemt de functie van penningmeester over in de loop van dit jaar. Diana neemt uiteraard dan ook de functie als bestuurslid in. We zijn blij dat deze functie weer is overgenomen.
Olger heeft zijn taak als penningmeester zeer goed opgepakt en had ook veel plezier in zijn taak. De afstand Scheemda – Onstwedde en zijn drukke privé werkzaamheden waren wel iets te veel. We wensen Diana veel plezier en succes in haar nieuwe rol.  

Rookbeleid. Op uiterlijk 2025 gaat er een algeheel rookverbod op sportverenigingen van kracht. Op de ledenvergadering hebben we hier over gesproken en hoe hier in aanloop naar het rookverbod mee om te gaan. We hebben afgesproken tot die tijd een aparte rookplek te creëren.   M.i.v. 1 juni a.s. is het terras daarom rookvrij en mag er alleen aan de grote ronde statafel bij de ingang worden gerookt.

Braderie. Op 6 juli wordt de jaarlijkse braderie gehouden. Het zou leuk zijn als wij als Uneswido ook weer vertegenwoordigd zijn. Lijkt het je leuk om Uneswido te vertegenwoordigen op de braderie met bijv. een actief spel/activiteit, meld je dan aan bij Jeannet Deuring, graag z.s.m., maar voor 15 juni.  

Het Bestuur 

Nieuwscategorieën