Actuele Informatie

Betaling Contributie 2024

Met de invoering in 2012 van het automatisch incasseren van de contributie kan de penningmeester al van ruim 99% van het ledenaantal de contributie automatische innen. Dit bespaart veel tijd en geld. Mochten er nog leden zijn, die ook willen overgaan tot het automatisch betalen van de contributie, neem dan even contact op met de penningmeester.

Jaarlijks in de maand mei wordt de contributie automatisch afgeschreven.

De contributie 2024 bedraagt voor:

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 
Jeugd (tot 16 jaar)
Jeugd (16 tot 18 jr.)

Donateurs

 

€.  114,50
€.    41,50
€.    66,50

€.    12,50

 

Tennisles

Kijk hier voor informatie over tennisles.


Afspraken m.b.t. baanwisseling

De speeltijd is in beginsel onbeperkt, tenzij er andere spelers te kennen hebben gegeven op hun beurt te willen spelen.
Bij maximale bezetting gelden de volgende regels:

-iedereen speelt minimaal een half uur

-bij maximale bezetting verlaat  diegene die er het eerst was de baan op de .00, .15, .30, en de .45 uren. Zij moeten dan wel een half uur hebben gespeeld

-diegene die het laatst op een baan speelt, zorgt ervoor dat de baan geveegd wordt, mits deze droog is.