Vertrouwenscontactpersoon

Februari 2020

Het bestuur heeft besloten een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Ane Vermaat hebben we bereid gevonden deze functie voor de Tennisclub op zich te nemen.
Leden en/of ouders van jeugdleden kunnen de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen omtrent ongewenst gedrag op en rond het tenniscomplex.
Ane Vermaat woont in Onstwedde en is bereikbaar onder het telefoonnummer: 06-50824815. Klik op de naam voor emailadres: Ane Vermaat.

Wat zijn de taken van een vertrouwenscontactpersoon?

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn niet eenvoudig: deze zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van leden met de eerder genoemde klachten ten aanzien ongewenst gedrag, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners.

Strikte vertrouwelijkheid

Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om gevoelige kwesties, die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenscontactpersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen, wanneer de melder daarmee instemt. Eén van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenscontactpersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van de leden en het bestuur.

Leden en/of ouders van jeugdleden kunnen een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon voor vragen, klachten en/of ongewenst gedrag.  De vertrouwenscontactpersoon is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging.