OGTB

In het jaar 2016 heeft Tennisclub Uneswido zich aangesloten bij de Oost Groningse Tennis Bond (OGTB). www.ogtb.nl Dit vanwege de activiteiten, die zij regionaal aanbieden voor de jeugd.
Hieronder een lijst met activiteiten, die zij jaarlijks (op verschillende parken) organiseren. Ouders van jeugdleden ontvangen van het secretariaat een uitnodiging met opgave mogelijkheid voor hun kinderen.
Daarnaast biedt de OGTB ook structurele activiteiten voor volwassenen. Kijk ook op hun website
voor meer info. Informeer bij Jan Sterenborg naar de mogelijkheden om hieraan mee te doen. OGTB heeft geen eigen website, maar is wel te vinden op facebook.

- de voorjaarsjeugd competitie
Bedoeling: Jeugdleden ervaring laten opdoen in wedstrijdverband; per leeftijdsgroep wordt
een individuele competitie gespeeld.
Voor wie: Alle jeugdleden van de aangesloten verenigingen die niet deelnemen aan de zaterdag- of zondagcompetitie van de KNLTB.
Uitvoering: Afhankelijk van leeftijd en ervaring zijn er verschillende categorieën; Rood (mini’s), Oranje (¾ veld), Groen (groot veld t/m 10 jaar), Geel, groot veld jongens en groot veld meisjes.
Door de wedstrijden op 6 zaterdagen, is indeling naar nivo goed te realiseren.
Wanneer: Vijf zondagochtenden in april, mei en juni (niet tijdens de Worldtour)
Waar: Per categorie op een park van één van de OGTB verenigingen.
Opgave: Via het secretariaat Uneswido, ouders ontvangen een mail met uitnodiging
Kosten:  € 6,00 per deelnemer (prijspeil 2010); inning gaat via de vereniging aan het eind van het jaar.
Organisatie: OGTB-bestuur en per park met hulp van de betrokken vereniging.

-  het zomertoernooi
Bedoeling: Jeugdleden leren een toernooi te spelen.
Voor wie: Alle jeugdleden van de aangesloten verenigingen.
Uitvoering: Afhankelijk van leeftijd en ervaring zijn er verschillende categorieën; Rood (mini’s), Oranje (¾ veld), Groen (groot veld t/m 10 jaar), Geel, groot veld jongens en groot veld meisjes.
Wanneer: 1e weekend van september, op de zondag.
Waar: Per categorie op een park van één van de OGTB verenigingen.
Opgave: Via het Secretariaat Tennisclub Uneswido, ouders ontvangen een mail met uitnodiging
Kosten: € 3,50 per deelnemer (prijspeil 2010); inning gaat via de vereniging aan het eind van het jaar
Organisatie: OGTB-bestuur en per park met hulp van de betrokken vereniging. 

-  het kersttoernooi
Bedoeling: Ook in de winter jeugdleden wedstrijden laten spelen.
Voor wie: Alle jeugdleden van de aangesloten verenigingen.
Uitvoering: Er wordt op tijd gespeeld. Afhankelijk van leeftijd en ervaring zijn er verschillende categorieën; Rood (mini’s), Oranje (¾ veld), Groen (groot veld t/m 10 jaar), groot veld jongens en groot veld meisjes.
Wanneer: Tussen kerst en nieuwjaar
Waar: In de tennishal aan de Hoorntjesweg in Winschoten.
Opgave: Via het secretariaat Tennisclub Uneswido, ouders ontvangen een mail met uitnodiging
Kosten: € 7,00 per deelnemer (prijspeil 2010); inning gaat via de vereniging aan het eind van het jaar.
Organisatie: OGTB-bestuur.

Voor volwassenen:

-  het Amerikaans mixtoernooi
Bedoeling: In de winterperiode toch met elkaar de baan op en contact houden.
Voor wie: Alle seniorleden van de aangesloten verenigingen.
Uitvoering: Spelen van mix-dubbel op tijd met per partij een andere partner.
Wanneer: De 1e zaterdag en zondag in februari.
Waar: In de tennishal aan de Hoorntjesweg in Winschoten.
Opgave: Kan per dag en kan tot en met 28 december bij het Secretariaat of rechtstreeks bij organiserende vereniging.
Kosten: € 7,50 per persoon per dag (prijspeil 2010) rechtstreeks aan de organiserende vereniging.
Organisatie: Ieder jaar wisselend door één van de aangesloten verenigingen.

-  de 35+ competitie
Bedoeling: recreatieve competitie voor seniorleden.
Voor wie: Seniorleden van 35 jaar en oudere van de aangesloten verenigingen.
Uitvoering: 2 dames en 2 heren in één team; per wedstrijd-avond worden een dames- en een herendubbel en 2 mix dubbels gespeeld; elke dubbel duurt 45 minuten. Iedere poule bestaat uit vier teams van ongeveer gelijke speelsterkte.
Wanneer: Op een avond door de week; de aanvoerders spreken onderling af wanneer; de wedstrijden moeten voor 1 augustus gespeeld worden. Bij thuiswedstrijden overleggen met VCL Jan Sterenborg over mogelijkheden speelavonden thuis. I.v.m. overige activiteiten
Waar: Tegen ieder team één keer thuis en één keer uit.
Opgave: Teams dienen zich voor 1 januari aan te melden bij Jan Sterenborg, er wordt per jaar bekeken hoeveel ruimte wij hier binnen de vereniging voor hebben
Kosten: € 15,00 per team + “ballen Tax” (prijspeil 2010), de thuisclub zorgt voor goede ballen; inning gaat via de eigen vereniging.
Organisatie: OGTB-bestuur.

-  de 55+ competitie
Bedoeling: Recreatieve competitie voor seniorleden.
Voor wie: Seniorleden van 50 jaar en ouder van de aangesloten verenigingen.
Uitvoering: 2 dames en 2 heren in één team; per wedstrijd worden een dames- en een herendubbel en 2 mix dubbels gespeeld; per dubbel worden 2 sets gespeeld. Er wordt in poules gespeeld.
Wanneer: De aanvoerders spreken onderling af wanneer; de wedstrijden moeten voor 1 augustus gespeeld worden. Deze competitie vindt met name overdag plaats.
Waar: Tegen ieder team één keer thuis en één keer uit.
Opgave: Teams dienen zich voor 1 januari aan te melden bij Jan Sterenborg, er wordt per jaar bekeken hoeveel ruimte wij hier binnen de vereniging voor hebben.
Kosten: € 15.00 per team + “ballen Tax” (prijspeil 2010), de thuisclub zorgt voor goede ballen; inning gaat via de eigen vereniging.
Organisatie: OGTB-bestuur.

-  de 35+ winter-competitie
Bedoeling: Recreatieve competitie voor seniorleden.
Voor wie: Seniorleden van de aangesloten verenigingen.
Uitvoering: Er wordt gespeeld in de Damesdubbel, Herendubbel en Gemengd dubbel;
er wordt 6x op een zaterdagmiddag gespeeld, 2 wedstrijden van 45 minuten per wedstrijddag.
Wanneer: 6 zaterdagmiddagen van oktober tot en met maart
Waar: In de tennishal aan de Hoorntjesweg in Winschoten.
Opgave: Per dubbel via het secretariaat Tennisclub Uneswido
Kosten: € 35,00 per persoon per onderdeel (prijspeil 2010) rechtstreeks aan OGTB.
Organisatie: OGTB-bestuur.