Van de Bestuurstafel

Nieuwsbrief van het bestuur

Mei 2023 Van de bestuurstafel.            

De algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op 23 februari 2023. Het verslag is gemaakt en staat inmiddels op de site. Nb alleen voor leden inzichtelijk.  

Op 30 maart hebben we als bestuur weer vergaderd, dat was de 1e vergadering na de ALV. We bespreken dan het verslag van de ALV en benoemen en/of bespreken de acties.  

Waar vergaderen we zoal over, er is altijd wel wat om zo maar te zeggen.
Een greep uit de acties, verzekering update n.a.v. een bezoek van de Univé, nieuwe telborden aanschaffen, waterafvoer van baan 3 en 4, ledenadministratie, sponsoring, vrijwilligers in de diverse commissies.
Opkomst bij activiteiten, planning wedstrijden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Veel werk? Valt mee. Vervelend? Nee. We zijn al zeggen we het zelf een leuk bestuur en hebben er allen wel lol in. Zorgen? Ja een beetje. Hoe houden we elk lid zo goed mogelijk betrokken bij activiteiten en vrijwilligers inzetbaar? Blijven we de goede en leuke vereniging die we willen zijn? En hoe gaan we dat doen? Hebben we genoeg nieuwe vrijwilligers, die er ad hoc zijn als er een actie is, of voor een langere periode in een commissie of in het bestuur???   Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan Tegenwoordig is het doen van vrijwilligerswerk niet voor alle leden vanzelfsprekend, las ik ergens. Zien we ook een beetje terug lopen bij Uneswido??
Kantinediensten en schoonmaak zijn goed verdeeld en iedereen draagt zijn steentje bij. Dat loopt goed. Veel activiteiten lopen goed. Misschien denk je wat een gezeur, zo is het niet bedoeld. Het is meer een wake-up call voor iedereen om ervoor te zorgen dat we de mooiste en beste tennisvereniging van de regio blijven. Dat kan alleen samen met jou als actief spelend- en betrokken lid bij ondersteunende taken. Samen de schouders er onder blijven zetten!!  
Zou je wel wat extra willen en kunnen betekenen en hebben wij jou vrijwilligerstalenten- en mogelijkheden nog niet ontdekt, schroom niet en meld je bij iemand van het bestuur. Kunnen we samen kijken waar je ingezet kan worden.  

Met vriendelijke groet van het bestuur 

 

 Braderie. Op 5 juli wordt de jaarlijkse braderie gehouden. Het zou leuk zijn als wij als Uneswido ook weer vertegenwoordigd zijn. Lijkt het je leuk om Uneswido te vertegenwoordigen op de braderie met bijv. een actief spel/activiteit, meld je dan aan bij Jeannet Deuring, graag z.s.m., maar voor 15 juni.