Van de Bestuurstafel

Afgelopen jaar zagen we een gestage stijging van ons ledental en onlangs heeft Lotte Migchels zich als  200e lid aangemeld bij Uneswido! Bij deze mijlpaal wilden we graag even stil staan en hebben Lotte en haar zusje Rianke een presentje ontvangen als 199e en 200e lid.
Inmiddels staat de teller op 201 leden.  

Per 1 juli jongstleden wordt er op kleine plasticflesje statiegeld geheven (15 cent). Wij hebben besloten dit niet door te bereken in de verkoopprijs. Bij inleveren van de flesjes wordt dus ook geen statiegeld gegeven.
In plaats daarvan kunnen wij d.m.v. centraal inleveren van deze flesjes het statiegeld terugkrijgen. De opbrengst hiervan wordt weer besteed binnen de vereniging.
Er worden aparte inzamelingsbakken aangeschaft. Wij willen jullie dan ook verzoeken om deze flesjes niet bij het gewone (plastic) afval te deponeren, maar in de daarvoor bestemde speciale inzamelingsbakken. Op dit moment zijn deze nog in bestelling en nog niet aanwezig. Volgt binnenkort!  

Zoals ook eerder vermeld zijn wij per 1 juli gestopt met de KNLTB Clubapp. Deze app werd alleen gebruikt voor het reserveren van de banen, wat natuurlijk verplicht was en nog is, vanwege Covid. Omdat er nu ook via de (nieuwe) website gereserveerd kan worden, is het overbodig om hiervoor 2 systemen in de lucht te houden (en ook te betalen). Het is even een ander systeem van reserveren, dan via de app, maar het doet wel wat het moet doen. Zodra het reserveren niet meer verplicht is zal een en ander ook weer wijzigen.
Inloggen op de website via Mijn Club kan met dezelfde inloggegevens als op mijnknltb.nl. Heb je nog geen inlog gegevens? Inloggen met KNLTB nummer en via wachtwoord vergeten kun je een wachtwoord aanmaken. Je bondsnummer is op te zoeken op mijnknltb.toernooi.nl  

De clubkampioenschappen DD/HD/HE/DE staan na de vakantie op de planning van 21 augustus t/m 11 september.

Berichtgeving volgt t.z.t. via de AC app. Ook het KIA Virena Open toernooi staat al gepland van 29 september t/m 10 oktober.  

Wij wensen jullie een mooie en sportieve zomer!